Unges mistrivsel

Møde i Dragør Rotary

Foredragsholder og psykolog Maja Vain Gilbert holdt torsdag den 8. februar foredrag ved Dragør Rotary Klubs møde på Dragør Strandhotel.

Maja Vain Gilbert, der erforfatter til bogen »Pust ud – guide til unge i en stresset verden«, har også stiftet »Unge Terapi«, som er et fællesskab af psykologer, der kun arbejder med unge. 

Såvel foredraget som bogen er baseret på hendes erfaringer og samtaler med de unge.

Aftenens foredragsholder Maja Vain Gilbert er psykolog og forfatter til bogen »Pust ud – guide til unge i en stresset verden«. Foto: TorbenStender.
Aftenens foredragsholder Maja Vain Gilbert er psykolog og forfatter til bogen »Pust ud – guide til unge i en stresset verden«. Foto: TorbenStender.

»Alt går jo af lort«

Mange unge mistrives gennem deres forventninger til sig selv-  og ved det pres, som mange føler for at præstere.

Maja Vain Gilbert satte under foredraget spørgsmålstegn ved tendensen i samfundet til at sætte en diagnose på, når livet er svært. Skal alt – eller rettere alle – have en diagnose, for at tanker og følelser hænger sammen, spurgte hun.

Foredraget blev indledt med følgende citat: 

»Jeg føler slet ikke, jeg kan finde ud af at være ung. Jeg burde være i mit livs forår, men alt går jo af lort!«

At unge mistrives er bekymrende, og især når statistikken viser, at hver tredje pige i 8. klasse har lav livstilfredshed, flere unge bliver henvist til psykiatrien eller går til psykolog – og dertil også, at der er stigning i antallet af selvmordsforsøg, selvskade, spiseforstyrrelser, angst, depression og stress. 

Der er behov for en mere nuanceret forståelse af unges udfordringer og at få sat den i relation til samfundet omkring dem.

For bedre at kunne forstå de unges verden præsenterede Maja Vain Gilbert to præmisser om det ydre og indre liv og det overlappende pres, som de unge er i.

Overvældende verden

Første præmis handlede om gennembruddet i teknologierne, der har skabt øget hastighed på alle fronter, og som blandt andet via de sociale medier har ført til en sammenligningskultur. 

Derudover har globalisering skabt en øget konkurrence, hvilket har sat præstationen i centrum. Dette ses blandt andet gennem reformer i skolen. 

Individualiseringen i samfundet fokuserer på menneskets egen kontrol i tilværelsen og højner det personlige ansvar og individuelle forventninger til egen formåen.

Det indre liv under pres

Den anden præmis går på en overflod af ekspertviden om barnets udvikling. Det har skabt et ængsteligt forældreskab. Der er idéer om, at negative følelser skal undgås, og at barnet skal beskyttes mod nederlag, forklarer Maja Vain Gilbert og pointerer videre:

Generel psykologisering i samfundet forstærker individets eget ansvar for alle sine problemer, og samtidig skaber en diagnosekultur hurtigt tolkninger i retning af sygdom i stedet for at håndtere følelserne som ofte logiske responser på omgivelserne.

Vejen ud af mistrivsel

Når unge mistrives, kan det vise sig på mange måder – eksempelvis en stræben efter perfektionisme, et lavt selvværd, en manglende evne til at finde ro og mærke følelser, en frygt for fremtiden eller for at vælge forkert – eller ved at have urealistiske krav og forventninger til livet.

Ofte får de unge svært ved at finde deres egne ben, fordi de konstant oplever et præstationspres – samtidig med, at der er en masse ting, som, de synes, man burde; se pæn ud, få gode karakterer, træne, feste og generelt have styr på det hele. 

Det har altid været svært at være ung, men i dag er det som om, at der skal præsteres på flere områder – og hurtigere. At forstå sig selv og finde sin egen vej er for mange unge vejen ud af mistrivsel. Det lyder som en nem opgave – det er det bare ikke, understreger psykologen. 

Hun forklarer, at man kan øve sig i at rumme følelser og tanker for at lære at sortere og derved undgå overtænkning og negative tanker. Derudover kan man for at undgå stress lære at være kritisk over for de mange idéer fra samfundet om unges liv og præstationer. Ved at være kritisk over for kravene kan de unge finde ind til egne værdier.

Maja Vain Gilbert afrundede foredraget med en opfordring til at blive bedre til at tale med sine børn og unge. Mange forældre har urealistiske forventninger til sig selv om, at de skal have en særlig viden eller skal sidde inde med de rigtige spørgsmål – og dermed forhindres den åbne samtale. 

Psykologen kunne her fortælle, at det handler om at turde tage samtalen om de følsomme emner – for de fleste unge vil gerne tale med forældrene.

Det gælder om at lægge lyttende ører til, at give en skulder at græde ved, at være en rummelig voksen samt at huske på, at man selv har været ung, lød det afsluttende råd i foredraget.

Næste møde

På torsdag, den 22. februar, kl. 18.30 er der igen møde i Drag-ør Rotary Klub – og igen sker det på Dragør Strandhotel. Aftenens gæst er direktør i Tårnby Forsyning, Raymond Skaarup. 

Direktøren vil fortælle om selskabet Tårnby Forsyning og om fjernvarmen, der efterhånden skal nå Dragør. Efterfølgende vil også være mulighed for at stille spørgsmål til Raymond Skaarup.

Arrangementet vil som altid blive indledt med spisning (deltagerne betaler selv for middagen).

Tilmelding påkrævet – se også annoncen side 7.

Deltagerne i Dragør Rotarys møde på Dragør Strandhotel får indsigt i unges mistrivsel. Foto: TorbenStender.
Deltagerne i Dragør Rotarys møde på Dragør Strandhotel får indsigt i unges mistrivsel. Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk