Vi har modtaget – svar til Morten Dreyer:

Værftsbyggeriet på Dragør Havn

Kære Morten Drejer

Det er bemærkelsesværdigt, at formanden for By-, Erhvervs- og Planudvalget i Dragør Kommune erklærer, at bådeværftets byggeri på Dragør Havn er lovligt opført i henhold til Kommuneplanen af 2009 med senere tilføjelser og i henhold til Lokalplan 70, når det er dokumenteret, at byggeriet er ulovligt opført i relation til begge planer – og dermed er ulovligt i forhold til Planlovgivningen.

Værftets ejer er i sin gode ret til at søge byggetilladelse til en erhvervsbygning, der tjener hans formål, men det er kommunens tekniske forvaltning, der i sin sagsbehandling skal vejlede Planudvalget, og hermed kommunalbestyrelsen, til at træffe en korrekt beslutning i forhold til Planloven. 

Det er særlig fremhævet i Planloven, at der ikke kan dispenseres fra lokalplanens bestemmelser, når der er tale om byggeri i følsomme omgivelser, og det er her Dragør Kommunalbestyrelse har forbrudt sig ved at dispensere fra kommuneplanen og Lokalplan 70 – og dermed overtræder Planloven! Byggetilladelsen til opførelse af værftsprojektet er derfor givet på et ulovligt grundlag, og kommunalbestyrelsen er ansvarlig!

Med venlig hilsen
Ole Storgaard

Vi har modtaget: »Den Sorte Firkant«

Ole Storgaard har indsendt et læserbrev til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Den sorte firkant

Jørgen Frederiksen har indsendt et læserbrev til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Bådeværftet »Den Sorte Firkant«

Ole Storgaard har indsendt et svar til Morten Dreyer. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk