Vejarbejde genoptages

Efter en længere pause fortsætter arbejdet med udvidelsen af til- og frakørselsramperne til motorvejen ved Tårnby Torv

Kort over de trafikale påvirkninger. Illus.: Tårnby Kommune.
Kort over de trafikale påvirkninger. Illus.: Tårnby Kommune.

Af Thomas Mose

Efter en periode med pause er arbejdet på udvidelsen af Englandsvej klar til at blive genoptaget denne mandag den 15. april.

Projektet med at etablere dobbelte svingbaner til Øresundsmotorvejen vil bringe væsentlige ændringer i trafikken i området den kommende tid.

Entreprenøren har planlagt de sidste faser af projektet, som omfatter færdiggørelsen af kantsten, asfaltering og opmærkning af vejbanerne. Disse arbejder forventes at strække sig over de næste fire uger.

Afslutningen af projektet kan medføre midlertidige udfordringer for trafikanter, der benytter den stærkt trafikerede rute. Tårnby Kommune oplyser, at Øresundsmotorvejens frakørselsrampe til Tårnby Torv er spæret i retningen fra lufthavnen mod København. Samtidig er venstresvingbanerne på Englandsvej til motorvejen spærret i begge retninger. Bilister kan i stedet for anvende afkørslerne ved Lufthavn Vest eller Ørestaden for at komme af og på motorvejen.

Tårnby Kommune oplyser, at bilister til og fra Kastrup og Dragør også kan vælge at benytte Kystvejen og tilslutningen til motorvejsnettet via Lufthavn Øst.

Trafikken på Øresundsmotorvejen mellem lufthavnen og Ørestad vil ikke være påvirket af vejarbejdet.

Også de bløde trafikanter vil mærke vejarbejdet. Cyklister og gående fra Tårnby Torv og mod Dragør skal tage en alternativ rute gennem Tårnby Landsby.

Forbedring af trafikflow

Som en del af projektet indføres der to højresvingsbaner fra nord mod København og to venstresvingsbaner fra syd mod byen. Tiltaget blev i sin tid igangsat for at forbedre trafikflowet og reducere perioder, hvor bilisterne oplever forsinkelser og kø.

Den eksisterende vejkonfiguration, der omfatter to ligeudbaner både mod Dragør og mod København, vil blive opretholdt for at sikre en glidende overgang til de nye trafikforhold.

For cyklister byder projektet også på positive nyheder med opgradering af cykelstierne til supercykelsti-standarder.

Det er vigtigt for fodgængere at være opmærksomme på, at fortovet på vestsiden af Englandsvej bliver nedlagt som led i projektet. Fodgængere vil blive omdirigeret til alternative ruter, der inkluderer en sti bag om den nærliggende station og ned til Vestre Bygade samt gangtunnellen, der fører over til fortovet på østsiden af Englandsvej.

Mens projektet færdiggøres, opfordres alle til at planlægge ekstra rejsetid og være opmærksomme på skiltning og vejledning i området.

Foto: Thomas Mose.
Foto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk