Vi har modtaget:

Velkommen på banen

Flemming Blønd og den nye lokalliste hilses velkommen

Det er et acceptabelt ønske, at Dragør skal opsluges af Tårnby. Men måske knapt så gennemtænkt. Bare tænk på Svend Mathiasen, som i 2013 blev valgt ind på Amagerlisten med ét og kun ét valgpunkt: Sammenlægning af kommunerne. 

Svend Mathiasen tabte efter valget helt modet, valgte her en 180 graders kursændring og meldte sig under liste T, hvis første ønske er Dragørs selvstændighed – ligesom det er Dansk Folkepartis. Ved valget i 2017 stillede han op under liste T’s bannere for på gader og torve at dele valgfoldere ud for et selvstændigt Dragør. Sådan kan man udvikle sig ...

Digesagen som ren discount

Et eksempel om kommunal discount, som Blønd gennemgår, er digesagen. Og Blønd har her ret. Havde Dragør valgt at gå sammen med Tårnby i 2016, ville vi nok have været færdig med digebyggeriet.

København har et problem med rigtig meget overskudsjord, så det kunne vi have modtaget for en særdeles rimelig pris. Begrundelsen for, at Dansk Folkeparti ikke bare klappede i hænderne og takkede ja, var vores ønske om at bevare Dragørs kvaliteter.

Vi kunne ikke se os til at gå med til et fire meter højt jorddige rundt om Dragør. Derfor valgte vi at lade Anne Funk fra DF indgå i arbejdet med et mere spiseligt digeprojekt, hvor der tages højde for noget så essentielt som kvalitet og hensyn til borgernes rettigheder.

Men til sidst. Der skal naturligvis være plads til Sydamagerlisten og til Flemming Blønd. Ren discount og mindste fællesnævner skal der være plads til. Velkommen på banen.

Og så må Dansk Folkeparti ihærdigt fastholde ønsket om kvalitet.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk