Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Nyt fra Dragør Rådhus

Så kom vi godt i gang med januar måned, og jeg håber, alle er kommet godt ind i det nye år. Den daglige drift er i fuld gang i vores kommune, og selvom vi har haft lidt trist vejr her i januar, så kan vi glædes over, at vi på vej mod lysere tider, og derfor også lidt opfølgning på nogle af de aktuelle verserende sager, der har betydning for os i Dragør. 

Nyt tilbud til børn og unge

I budgetvedtagelsen besluttede vi, at vi ønsker et nyt tilbud til børn og unge fra 4. klasse og frem til det fyldte 18 år – et tilbud, der for det første tager udgangspunkt i de behov, børn og unge har, for det andet sikrer en sammenhæng i tilbuddene mellem årgangene, og for det tredje skaber de bedste rammer for børn og unge. 

Et enigt børne-, fritids- og kulturudvalg samt økonomiudvalg har nu besluttet organisationsstrukturen, hvor der fremadrettet vil være en leder af hele tilbuddet og en afdelingsleder. 

I perioden frem til sommer skal det faglige indhold beskrives i samarbejde med børn, unge, forældre, personale og faglige eksperter. 

Forbedring i Hollænderhallen

Vi ønsker at etablere et nyt låsesystem i Hollænderhallen. Kort fortalt ønsker vi at give foreningerne mulighed for, at de kan anvende hallen uden for den normale åbningstid, i ferier og på lukkedage. Med et nyt låsesystem vil foreningerne nemlig selv kunne låse sig ind i Hollænderhallen. 

Hele idéen er at give foreningerne bedre mulighed for at kunne træne og udøve deres idræt hele året uden at være afhængige af tidspunkter, hvor der er personale til stede. Så snart låsesystemet er etableret, vil foreningerne blive orienteret om, hvordan det hele kommer til at fungere. 

Jeg forventer, at kommunalbestyrelsen torsdag den 2. februar træffer den endelige beslutning, hvor alle partier forventes at stå bag. 

Uddannet personale i vores daginstitutioner

I Dragør har vi en politisk målsætning om, at 60% af alt personale i daginstitutionerne skal være uddannede pædagoger. Det har jeg skrevet om tidligere. 

I takt med de almene problemer med at rekruttere til kommunerne har vi haft udfordringer i Dragør med at holde denne målsætning, og vi har over årene ikke fået håndteret problemstillingen i tilstrækkeligt omfang. 

Det er nu besluttet af alle partier, at der skal prioriteres og laves en meget konkret handleplan for tiltag, som vi kan iværksætte i Dragør for at styrke andelen af pædagoger. 

Det er et område, jeg mener, vi som politikere skal tage meget alvorligt, og jeg er meget enig med fagforeningen BUPL i deres bekymringer. Jo færre pædagoger vi har ansat, jo sværere får vi ved at tiltrække nye, og det kan have store konsekvenser for vores 0–6-års-tilbud. Derfor skal alle sejl sættes. Vi vil prioritere området politisk og håber, det lykkes i en tid, hvor alle kommuner kæmper om de uddannede medarbejdere. 

Fælles elevråd

Der har netop været valg til fælles elevråd i Dragør. Og i år har vi oplevet kampvalg til formandsposten og et meget stort engagement fra de unge. Det er dejligt at opleve denne lyst til at tage et demokratisk ansvar – og til alle jer i det fælles elevråd, så glæder både jeg og resten af kommunalbestyrelsen os til at samarbejde med jer. 

Samarbejde med Tårnby for kræftpatienter

I kommunerne skal vi lave forløbsprogrammer for patienter, der udskrives. På kræftområdet har vi valgt at indgå samarbejde med Tårnby Kommune. Det har vi gjort, fordi vi dels har gode erfaringer med samarbejdet, og dels fordi vi tror, vi sammen kan skabe de bedste tilbud for de borgere, der rammes af kræft. 

Jeg er glad for, at vi også på dette område kan samarbejde, så vi sikrer den bedste hjælp, når man rammes af denne alvorlige sygdom.

Udfordringer i tandplejen

Vi har desværre et efterslæb på vores opgaver i den kommunale tandpleje med længere ventetid på eftersyn og almindelig behandling. 

Vores dygtige personale har gjort alt, de kan, og knokler løs hver dag. Men vi har været udfordret på flere områder. Dels har covid-19 med nedlukninger medført en pukkel af opgaver, og dels er loven ændret, så unge mellem 18–21 år har kunnet tilvælge at fortsætte hos tandplejen i stedet for hos private tandlæger. 

Det er ikke tilfredsstillende, at vi ikke har kunnet levere de ydelser, vi politisk har besluttet. Der er sammen med medarbejdere og ny ledelse lavet en plan for at komme igennem puklen, og vi vil følge udviklingen tæt. Jeg takker for jeres forståelse for situationen. 

Opstramning i Søvang

Ved kommuneplanens vedtagelse i efteråret 2022 besluttede vi, at der fremadrettet kun skal være mulighed for grundstørrelser over 700 m2 i Søvang. 

I denne måned har et enigt fagudvalg så endeligt politisk godkendt en opstramning og ændring i forhold til hidtidig dispensationspraksis. Det betyder også, at der allerede nu i konkrete sager er givet afslag på ansøgninger om udstykning af grunde til mindre end 700 m2.

Parkering ved Prins Knuds Dæmning

I forbindelse med at Dragør Badehotel skal udbygges, er det besluttet, at vi gerne vil udvide grusparkeringen på Prins Knuds Dæmning. 

Derfor vil vi søge Fredningsnævnet om tilladelse til det. Det er et stort skridt at tage som kommune, at søge Fredningsnævnet om tilladelse. For vi har også et ønske om at værne om vores fredede områder. Men vi har i denne sag fundet det både nødvendigt og den bedste løsning for at imødekomme eventuelle parkeringsudfordringer ved hotellet. 

Erhvervs- og turismemedarbejder

Der er nu omprioriteret i vores stillinger i administrationen, og det har betydet, at der er skabt et økonomisk råderum til, at vi kan ansætte en medarbejder til at styrke vores erhvervspolitik, vilkår for erhvervslivet samt udviklingen af vores turismeindsats. 

Vi forventer, at stillingen vil være besat senest pr. 1. april. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk