Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Nyt fra Dragør Rådhus

Vi er godt på vej ind i den mørke og kolde tid. Men det er også en tid med glæde og fællesskab, og hvor vi kan glædes over, at julen er lige om hjørnet. Og julen i Dragør er altid noget særligt.

Jul i Dragør

Allerede på lørdag den 26. november tændes juletræet på Kongevejen. 

For mig er det særligt, fordi det er første gang, jeg – sammen med mange glade og forventningsfulde børn – skal tænde det. 

Det er også dagen, hvor julemarkedet på Badstuevælen begynder. 

Hvert år i december måned, forvandler Dragør sig til et ægte juleeventyr for børn og voksne. Her kan man opleve Danmarks hyggeligste jule-marked og gå på skattejagt i byens små gader og stræder. 

Jul i Dragør stammer fra DR’s julekalender »Tidsrejsen«, hvor julemarkedet spillede en stor rolle i julekalenderen. 

En stor tak til foreningen bag for at gøre så meget ud af at bevare den autentiske stemning fra Tidsrejsen. 

December er også måneden, hvor vi hver dag kl. 17 fra Badstuevælen kan komme med på en byvandring med arrangørerne bag »Levende Låger« – et fantastisk initiativ, der er blevet til en tradition, som skaber sammenhold. 

Tandhygiejne

Tidligere på måneden havde vores specialtandpleje i Dragør arrangeret en hyggelig formiddag på Enggården, hvor der blev undervist i tandhygiejne. 

Den festlige formiddag blev afholdt med levende musik og fællessang samtidig med, at der blev undervist i, hvordan man som ældre opnår den bedste tand- og mundhygiejne. 

At kombinere sundheds-fremmende tiltag med en social aktivitet var en stor succes, og der blev både sunget, grinet og børstet tænder sammen.

Brugerråd Dragør Havn

Onsdag den 7. december kl. 16–17.30 inviterer kommunen til et informationsmøde for sejlerne på Dragør Havn. 

Mødet er en opsamling fra det borgermødet i marts måned, og der er her mulighed for at høre om de seneste politiske beslutninger for havnen, ligesom havefogeden og administrationen vil give en orientering om havnens drift. 

Her i december måned vedtager vi, at der nedsættes brugerråd på Dragør Havn – i lighed med det tidligere brugerråd vi havde for en del år siden. 

Rådet bliver rådgivende over for kommunalbestyrelsen om havnens drift og har samtidig ansvaret for en række koordinerende opgaver. 

Alle foreninger vil blive orienteret om dette i løbet af januar 2023, da sagen skal i høring, inden rådet endelig nedsættes.

Udeskole

I Dragør har vi en rigtig god udeskole. 

Det handler om at skabe rammer for, at det, børnene lærer inde i klasselokalet, tages med i virkeligheden uden for skolen og prøves af – ligesom det, børnene lærer uden for skolen, tages med ind i klasselokalet. 

Idéen opstod tilbage i 2014, da vi skulle implementere den vanskelige folkeskolereform. 

Sidenhen har Dragør Ungdomsskole og skolerne kvalitetsudviklet hele konceptet, og i dag er udeskolen en integreret del af undervisningen i Dragørs skoler. 

Vores kvalitet i udeskolen er så god, at andre er interesserede i at vide mere om, hvordan vi gør. For eksempel havde TV2 Lorry i sidste uge et længere temaindslag om udeskolen i Dragør.

Fordeling af pædagoger og medhjælpere

I mange år har der været en politisk målsætning om, at 60% af personalet på 0–6-årsområdet skal være uddannet pædagoger. 

I Dragør er vi beriget med at have erfarne og dygtige pædagogmedhjælpere, men når vi sætter et mål om at 60% af personalet skal være uddannet, er det fordi, vi ved og anerkender, at det pædagogiske arbejde styrkes med flere uddannede. 

Og det er vigtigt, vi har dette fokus, så børnenes udvikling og trivsel er i højsædet. 

Desværre har vi over de seneste år oplevet, at det er svært at nå vores målsætning. 

I dag har vi 46% uddannet pædagoger, så der er et stykke vej til målet. Derfor har jeg holdt møde med BUPL om situationen og inviteret dem med ind i et partnerskab med Dragør Kommune om at udvikle vores rekrutterings- og fastholdelsesstrategi. 

Børne, Fritids- og Kulturvalget skal i december have fastlagt en handleplan for, hvad der konkret kan gøres. 

Vi må ikke give op på denne dagsorden, og vi skal fastholde fokusset og målsætningen om, at vi har uddannet personale i vores institutioner.

I det hele taget skal vi i starten af næste år have sat yderligere fokus på kommunens strategi både for fastholdelse af medarbejdere og for rekruttering. 

Vi står over for arbejdskraftmangel – særligt på velfærdsområderne. Derfor skal vi også finde løsninger – særligt i samarbejde med de faglige organisationer. 

Ambulancer i Dragør og på Sydamager

Den 1. februar 2023 træder en ny kontraktperiode om ambulancekørsel i hele Region Hovedstaden i kraft. 

Det seneste år har der været en del medieopmærksomhed omkring mangel af ambulancereddere – især i Region Hovedstaden. Derfor rettede jeg allerede tilbage i august måned henvendelse til Region Hovedstaden, idet jeg var bekymret for, at hvis der er medarbejdermangel, vil det kunne betyde færre ambulancer på gaden. Og når ambulancerne har travlt i København, vil der være længere responstid til Dragør. 

Det kan få katastrofale konsekvenser ved livstruende sygdom.

I sidste uge holdt jeg sammen med Tårnbys borgmester et møde med regionsrådsformanden som en udløber af mine tidligere henvendelser. 

På mødet blev vi sikret, at der altid vil være ambulancer på Amager til akut kørsel, og såfremt de tilstedeværende ambulancer forlader øen, vil der blive disponeret ny ambulance fra andre distrikter – selvom det er Region Hovedstaden, der har drifts- og myndighedsansvaret.

Sygefravær

Sygefraværet i Dragør er faldende. 

Politisk er det besluttet at have et måltal for maksimalt fravær på 4,8%. 

Ved opgørelsen for 3. kvartal i år er fraværet 0,63% laverede, end det var i samme periode i 2021. Og fraværet er generelt lavere, end vores måltal. 

Når vi sammenligner Dragør med nabo- og vestegnskommunerne, er vi den kommune med det laveste sygefravær.

Det er en målrettet, fælles indsats mellem medarbejdere og ledere for nedbringelse af sygefravær, vi nu ser en positiv effekt af. Det er en vigtig indsats, fordi lavt sygefravær giver højere stabilitet, bedre arbejdsmiljø, bedre faglighed og mere kvalitet til borgerne. 

I Økonomiudvalget følger vi udviklingen løbende og har stor respekt for den indsats, der allerede er ydet. Tak for det. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk