Vi har modtaget:

Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Dragør Kommune har planer om at nedlægge dagplejens gæstehus og sende dagplejebørnene i vuggestue (minimum) en dag om ugen. 

Dertil vil de fyre gæste-husets personale og lade dagplejebørnene blive passet af vuggestuens personale.

Som forælder ser jeg flere problemer med den spareplan.

Det forskningsbaserede

Små børn trives bedre i mindre grupper.

På nuværende tidspunkt er 16 børn indskrevet i dagplejen. Til gengæld er der 40–50 børn i vuggestuen. 

Men det er faktisk ikke ligegyldigt for børn under tre år, hvor mange børn, der er omkring dem – selv hvis normeringen er den samme. 

Forskningen viser nemlig, at de små børn trives bedre i mindre grupper, fordi »i mindre grupper med højere normering brugte pædagogerne mindre tid på at overvåge, kommandere og irettesætte børnene, og børnene græd mindre. Børn under 18-måneders-alderen var også mindre apatiske, og der opstod færre potentielt farlige situationer.« (Kilde: »Daginstitutionens betydning for børns udvikling«, lavet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Derfor er jeg stærkt kritisk over for administrationens udmelding om, at man ved en sammenlægning sagtens kan opretholde den samme kvalitet i pasningstilbuddet. 

Det erfaringsbaserede

Dagplejen i Dragør har i sin nuværende form en meget høj kvalitet.

Da min ældste datter gik i dagpleje for få år siden, tilbragte hun knap seks måneder i gæstehuset på grund af en langtidssygemelding hos hendes dagplejer. 

Det var trygt, fordi det var de samme voksne, der tog imod hende og sagde farvel til hende om eftermiddagen. De vidste endda, hvad hun havde lavet i løbet af dagen, fordi de havde været der hele tiden og således havde haft kontakt med hende i løbet af dagen. 

Det, har jeg nu erfaret, er ikke hverdagskost i vuggestuen. 

Det er de samme voksne, der er i gæstehuset nu, som var der dengang, hvor min ældste datter gik der. 

Igen en stor kontrast til vuggestuen, hvor stort set alt pædagogisk personale omkring min datter nåede at blive skiftet ud i løbet af de tre måneder, hun var der. 

På de parametre, som har betydning for mig som forælder (stabilitet, tryghed og ro), har dagplejen derfor en tårnhøj kvalitet. Det understreges af de seneste trivselsmålinger, der for dagplejens vedkommende er meget fine, mens den pågældende vuggestue ifølge kommunens egen trivselsmåling har en utilstrækkelig kvalitet.

Det økonomiske

Mistrivsel er meget dyrere. Vi oplever i disse år et stort antal børn og unge, der mistrives. 

Det er selvfølgelig svært at gøre trivsel op i penge. Men det er sjældent billigt, når børn og unge mistrives, for gratis psykologhjælp, eventuel tabt arbejdsfortjeneste til forældrene, specialtilbud til børnene og så videre koster.

Samtidig kan dagplejen i sin nuværende form rumme de sensitive børn, for hvem uroen i en vuggestue gør det umuligt for dem at gå der. Tvinges deres forældre til at hjemmepasse, er det ligeledes en dyr løsning for kommunen, som både skal yde tilskud til hjemmepasningen og går glip af skatteindtægterne fra forældrenes lønindkomst.

Derfor forholder jeg mig kritisk til, om kommunen rent faktisk vil ende med at spare penge ved at nedlægge gæstehuset. 

Lige nu har vi en løsning i dagplejen, der fungerer. En løsning, der skaber trivsel hos børnene, og som bakkes op af forskningen på området. 

Og ja, det er en løsning, der ved første øjekast ser ud til at være dyrere end stordriften i en vuggestue – men som meget vel kan vise sig at være den billigste i længden. 

Er der noget, vi har lært i løbet af års nedskæringer, er det da, at det ikke kan betale sig at spare på trivslen.

Med venlig hilsen
Sanne Rossen
Mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk