Vi har modtaget:

Forringelser for 250S

I Region Hovedstaden er der forslag om at spare op til 56 mio. kr. på busserne. Der er bestilt et sparekatalog fra Movia, der blandt andet foreslår færre afgange for linje 250S – fra seks til fem afgange i myldretiden.

Enhedslisten vil arbejde for at fjerne besparelserne, men budgetterne er meget stramme; derfor foreslår vi en statslig akutpakke til busserne.

Besparelserne kan medføre en negativ spiral, da der er risiko for, at endnu færre kører med kollektiv, hvilket medfører færre indtægter osv. 

Det går også stik imod de politiske mål om mere grøn omstilling og at få flere bilpendlere overflyttet til busser og tog. 

Forringelserne vil medføre mere ulighed, fordi de, der har råd, køber bil nummer to og eventuelt bil nummer tre til den unge i familien, der bor hjemme og skal i skole. Mens andre må betale mere for en ringere service eller ikke kommer af sted til fritidsaktiviteter, lægebesøg, venner og familie. 

Baggrunden for de bebudede nedskæringer er stigende udgiftspres og manglende økonomisk støtte fra regeringen. 

Passagertallet har været faldende, men er på vej op og kan i løbet af 2024 komme på niveau med før coronanedlukningen.

Borgerne ønsker forbedringer. Et opgaveudvalg med inddragelse af borgere er kommet med anbefalinger til, hvordan flere kan tage bussen – anbefalinger, som kommuner, Movia og DSB har taget godt imod. 

Anbefalingerne handler blandt andet om busfremkommelighed på vejene, bred busdækning på tværs af regionen samt gode trafikknudepunkter.

En borgersamling for bæredygtig udvikling foreslår blandt andet stop for anlæg og udvidelse af motorveje, for i stedet for at investere i kollektiv trafik.

Regeringen har nedsat et udvalg for kollektiv mobilitet, der kommer med anbefalinger i 2024. Så opfordringen er, at regering og folketing bevilliger en akutpakke til kommuner og regioner, så nedskæringerne undgås, indtil anbefalingerne kan realiseres.

Staten har et større økonomisk råderum, end hidtil antaget. Politikerne på Christiansborg kan genbesøge infrastrukturaftalen og flytte penge fra vejprojekter til kollektiv trafik. Det er først nu kommuner og regioner har overblik over de store efterregninger til trafikselskaberne.

Med venlig hilsen
Marianne Frederik
Regionsrådsmedlem
Enhedslisten

 

OPDATERET: Sparekatalog tager form

Tang på Mormorstranden? Lukning af Børnehaven ­Sansehuset? Flere energirenoveringer? Mange forslag er på bordet til mulige besparelser i kommunen...

Forårets aktiviteter og nyheder fra rådhuset

En tid med fornyelse og fejring: Dragør Kommune introducerer erhvervsstrategier, styrker pædagogområdet og forbereder sig på kommende jubilæum.

Vi har modtaget: Mulighed for mere samkørsel

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om samkørsel for pendlere. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk