Vi har modtaget:

Godt udgangspunkt for budgetforhandlinger

Det tekniske budget for Dragør Kommune for 2024 er nu offentliggjort – og dermed nærmer de politiske budgetforhandlinger sig med hastige skridt. 

Vi har i Venstre været med i samtlige budgetforlig siden budgettet for 2010 og har hele vejen holdt fast i, at en ansvarlig og robust kommunal økonomi er en afgørende forudsætning for at fastholde et godt niveau for vores lokale velstand og velfærd. 

Det har ikke været nemt, og der har været bump på vejen – senest bl.a. i forbindelse med pandemien og flygtningeudfordringerne – men det er lykkedes at holde en god retning hele vejen igennem, ikke mindst i de otte år, hvor Venstre stod i spidsen for kommunen. 

Udover Venstre er det kun Socialdemokratiet, som har været med hele vejen, mens andre partier i store dele af perioden på skift har valgt at stå på sidelinjen frem for at tage ansvar for budgettet. 

Stolt over udviklingen

Det tekniske budget, som danner grundlaget for forhandlingerne om kommunens budget for 2024 og overslagsårene 2025–2027 bekræfter endnu engang, at Dragør Kommune står et rigtigt godt sted. 

En stor del af forklaringen er en vedholdende indsats over de seneste mere end 10 års budgetforlig med strukturel genopretning af kommunens økonomi, som var et helt andet og dårligere sted for 13 år siden. 

Vi er stolte af at have været med hele vejen i denne gode udvikling – i otte år med en Venstre-borgmester i Dragør. 

Alt tyder nu på, at vi kan levere på kommunens økonomiske målsætninger om et driftsoverskud på minimum 60 mio. kr., en kassebeholdning på minimum 50 mio. kr. og fastholde et uændret skatteniveau – eller lavere, hvis økonomien er til det. 

Vi kan også konstatere, at budgettet for 2022 – som blev forhandlet på plads med Venstres daværende borgmester Helle Barth – har leveret varen i form af den planlagte udvikling i drift og likviditet. 

Vi arbejdede hårdt for at få hele kommunalbestyrelsen med i dette forlig. Det lykkedes ikke, men der var dog et bredt flertal bag med Venstre, Socialdemokratiet, liste T og Dansk Folkeparti. Det betyder, at Dragør Kommune nu står særdeles solidt – og bedre end de fleste andre kommuner – med godt styr på økonomi og likviditet – med mulighed for yderligere nedbringelse af langfristet gæld og fastholdelse af et godt serviceniveau. 

Udviklingen er yderligere hjulpet på vej af reformen af udligningsordningen for nogle år siden, hvor det lykkedes at få ændringer, der tilgodeså Dragør Kommune. 

Ingen ekstravagante udgifter

Den gode udvikling giver nu mulighed for, at vi kan sætte fokus på de mere langsigtede udfordringer, vi har. Det gælder konsekvenserne af den demografiske udvikling, vi ser ind i – såvel på ældre- som på børne- og ungeområdet, yderligere effektivisering af kommunens drift, by- og boligudviklingen, klimatilpasning m.m. 

Det er dog vigtigt at bemærke, at den stramme aftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen begrænser mulighederne for ønsker og ekstravagante udgifter i budgettet. 

Men årets budgetmateriale er et klart dementi af de katastrofemeldinger om økonomien, som adskillige partier excellerede med i valgkampen i 2021. Ingen nævnt – ingen glemt!

Venstre går til de kommende budgetforhandlinger med samme målsætning, som vi har gjort de sidste mange år. Vi vil også i år arbejde for et bredt budgetforlig og et bredt politisk samarbejde, som sikrer en fortsat god udvikling i kommunens serviceniveau og en fastholdelse af en ansvarlig økonomi. Det håber vi, alle partier og medlemmer i kommunalbestyrelsen kan være enige i. 

Med venlig hilsen
Helle Barth, Gruppeformand og formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget
Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk