Vi har modtaget:

Kommunen skal ikke diktere privates boligplaner

Hos de Konservative går vi ind for en blandet boligmasse – ejerboliger, andelsboliger og leje-boliger. 

Vi går også ind for forskellige typer af boliger: Familieboliger, seniorboliger, ungdomsboliger, handicapboliger osv.

Det er vigtigt for enhver kommune at have en bred boligmasse, som tilgodeser alle behov. 

Men når det kommer til, hvor meget vi som kommune skal bestemme, når private firmaer eller borgere opfører boliger, så sætter vi en streg i sandet. Vi mener nemlig ikke, at det er en kommunal opgave at diktere over for private boligejere, hvorledes deres projekter skal sættes sammen. 

Det er for os ikke borgerlig politik. 

Derfor sagde vi på denne uges møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget klart nej til at få undersøgt mulighederne for at stille krav om, at hver fjerde bolig i et kommende byggeprojekt på Sdr. Tangvej skal være en almennyttig lejebolig. 

Det ville være en anden situation, hvis kommunen ejede grundene, men det gør den ikke. Lovgivningen giver godt nok mulighed for, at en kommune kan stille dette krav i en lokalplan, men det er ikke til fordel for projektet. Tværtimod! 

De to områder, der lige nu er i spil, ejes af private, som hver især har lavet forslag til projekter, der tager udgangspunkt i udvikling af private lejligheder. 

Insisterer man politisk på almenboliger, risikerer vi, at projekterne ikke kan realiseres, fordi vi som kommune dermed forringer ejernes indtjeningsmuligheder på langt sigt. Almenboligprojekter giver nemlig en lavere indtjening, og det er helt indlysende, at man ikke kaster sig ud i et byggeprojekt, hvis ikke det rummer en god økonomi. 

Samtidig vil kommunen også skulle have penge op af kassen ved et almenboligprojekt, hvor der er krav om kommunal medfinansiering. Det ønsker vi heller ikke at afsætte midler til, da der er rigeligt med andre ting at bruge pengene på. 

Derfor er vi fra konservativ side ikke interesserede i at forfølge tanken om almene boliger som krav til en privat bygherre. 

Men vi blev nedstemt i udvalget, hvor et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, liste T og Sydamagerlisten har bedt om at få belyst økonomien i at stille dette krav. Det må vi nu afvente – og i mellemtiden bliver hele lokalplanen for Sdr. Tangvej nu mindst en måned forsinket.

Hos Konservative håber vi dog, at det øvrige udvalg ender med at følge vores indstilling om at lade grundejerne selv bestemme over projektet. 

Der er tale om et rigtig flot projekt med mange nye – og også mindre boliger – samt en sund økonomi, hvis vi som kommune blander os uden om. Det agter vi som konservative at gøre, fordi det er god borgerlig politik, og fordi vi har brug for spændende, private initiativer, som kan bidrage til at udvikle vores kommune på en positiv facon.

Med venlig hilsen
Mia Tang og Martin Wood Pedersen
Medlemmer af Klima-, By- og Erhvervsudvalget for de Konservative

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk