Vi har modtaget:

Kommunens budget

Fortsat stramme rammer for skolerne i de kommende to år

14. september meldte byrådet glade ud, at nu var budgettet for 2024 og 2025 på plads. Alle partier bag budgettet (Konservative, Venstre, Socialdemokratiet og løsgænger Lisbeth Dam Larsen) roser det nye budget, som både værende ansvarligt og et budget, der sikrer, at der ikke spares på velfærden. 

På overfladen ser budgettet da også pænt ud. Der er sat syv mio. kr. af til større klasselokaler på Dragør Skole, og fem mio. kr. i buffer over de to år til at implementere den nye styringsmodel på skoleområdet. Der er intet nævnt om nye besparelser eller udfordringer med økonomien i 2023. 

Der tilføres ingen nye bevillinger til skoleområdet. Derimod fastholder politikerne den generelle effektiviseringspulje, der hvert år grønthøster toppen af alle dele af kommunens budget. 

Skolerne skæres 0,7 mio. kr. om året i 2024–2025. Oveni kommer en effektivisering besluttet i Budget 2023, men som først slår fuldt igennem i 2024, og som fjerner en mio. kr. yderligere fra skolernes budgetter. Skolerne mister altså 1,7 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025, og dét kommer til at gå ud over velfærden. 

Og kigger man nærmere på budgetaftalen, og skolesektorens økonomi i 2023, så tegner der sig et andet billede. De fem mio. kr. er reelt kun 4,65 mio. kr., og de bliver tilføjet for at kunne håndtere uforudsete udgifter, der kommer til skoleområdet, efter at politikerne i den nye styringsmodel har valgt, at store dele af udgifterne til det specialiserede børneområde lægges sammen med skolernes økonomi. 

Længere nede i budgettet er der vedtaget en besparelse på netop det specialiserede børneområde på 1,2 mio. kr. de kommende to år, under forventning om at man kan forhandle sig til bedre priser på dagbehandlingstilbud. Dette har skolerne i deres fælles høringssvar stillet sig meget tvivlende over for, og modregner man dén besparelse, er de fem mio. kr. allerede i selve budgettet reduceret til 3,4 mio. kr. 

Af referatet fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde 21. september kan man læse, at der er et forventet merforbrug på skole- og specialområdet på to mio. kr. i 2023, grundet uforudsete ekstraudgifter til det specialiserede område. 

Vi kan selvfølgelig ikke vide, om året reelt ender med en merudgift, men usikkerheden og beløbet ligner det, vi kender fra de sidste to år. Fortsætter udgifterne på det specialiserede område med at vokse, som de gør det i resten af landets kommuner, så er de fem mio. kr. allerede brugt, før budgetåret 2024 overhovedet er begyndt. 

Hver enkelt skolebestyrelse skal sammen med ledelsen på skolerne her i efteråret finde ud af, hvordan vi vil håndtere, at de økonomiske rammer for skolerne reduceres. Og med budgetter, hvor der allerede er skåret ind til benet, kan man ikke gennemføre besparelser i dén størrelsesorden, vi hér kigger ind i, uden at det går ud over enten undervisningen, sfo’erne, lejrskolerne eller andet, der direkte rammer børnene. 

Oveni de kendte effektiviseringer har vi nu i både 2022 og 2023, hvor vi har haft den nye styringsmodel, set, at stigende udgifter til det specialiserede område fører til budgetoverskridelser i efteråret, hvor skolerne så bliver bedt om at holde igen med udgifterne, for at merforbruget kan håndteres inden for sektoren, som forvaltningen så flot kalder det. 

Der er altså hvert år usikkerhed om, hvorvidt skolerne overhovedet kan få lov til at bruge den beskedne ramme, vi fik tildelt ved årets start, og det gør det svært at planlægge aktiviteter, vedligehold osv. på skolerne. 

I det tekniske budget var der lagt op til at lave en forundersøgelse af behovet for at udvide skolerne i Dragør med et 9. skolespor og hvilke udgifter, der ville være forbundet med det. 

Dette er nødvendigt, fordi klassekvotienterne ligger lige på grænsen af det, lovgivningen tillader. Men det har politikerne ikke fundet penge til, og i stedet for er der afsat 200.000 kr. til en drøftelse af ønskerne til fremtidens skole i Dragør. 

På skolerne har vi dén holdning, at den drøftelse tog vi, da vi lavede skolepolitikken sidste år. Dengang var der masser af visioner og ønsker til alt det, skolerne skal tilbyde. Men vi kan ikke se, at der investeres i det i budgettet. 

Så det er da dejligt, at borgmesteren og byrådet kan præsentere et budget, hvor kommunens kassebeholdning vokser, og hvor man lover, at der ikke skæres i velfærden, og at man tager hånd om de strukturelle udfordringer. 

Men virkeligheden ude på skolerne er en anden. Og vi har svært ved at glæde os over, at skolernes penge hvert år bidrager til at fylde kommunekassen op. 

Med venlig hilsen
Ida Lissau Jacobsen, Erwin Lansing og Carsten Friis Toft
På vegne af skolebestyrelserne på Dragør Skole, Store Magleby Skole og Nordstrandskolen

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk