Vi har modtaget:

Lejerne er også borgere

Flere af Strandparkens afdelinger skal igennem det, man kalder en helhedsplan, altså en gennemgribende renovering. Derfor havde Boligselskabet Strandparken ansøgt Dragør Kommune om i byggeperioden at få nedsat den kommunale anvisning til 10% for at kunne håndtere den nødvendige genhusning i egne boliger.

Dette blev afvist kategorisk af de borgerlige partier, Venstre, Konservative og Sydamagerlisten. 

Socialdemokratiet stillede forslag om at imødekomme boligselskabet, mens liste T fremsatte et kompromisforslag med en kommunalanvisningsprocent på 15%. Begge forslag blev stemt ned af de borgerlige. 

Man skal ikke længere tilbage end til november, hvor Strandparken fremsendte sin henvendelse første gang – her blev det afvist af alle partier undtagen Socialdemokratiet.

Dragør Kommune har som alle andre kommuner en anvisningsret på hver fjerde bolig, men vi har også en mulighed for at dispensere for denne ret, for eksempel ved store byggeprojekter som en helhedsplan. Kommunerne og den almene boligsektor er forbundet med hinanden, men det er som om, man glemmer det i Dragør. Ved helhedsplaner i andre kommuner er det almindelig praksis, at kommunen »hjælper til« ved i en periode at gå med til, at den kommunale anvisning helt eller delvist suspenderes – men altså ikke i Dragør. 

Hver gang Strandparken skal genhuse via alternative metoder, bliver det dyrere, og de penge dertil går fra det samlede projekt. Dermed bliver der færre penge til at renovere boliger for – men værst af alt er det generende for den enkelte beboer, unge, ældre eller familie, når genhusningen ikke kan foregå inde for egne rammer. 

Vi i Socialdemokratiet stiller os dybt uforstående over for de borgerliges tilgang til vores almene boligselskaber. Det er i alles interesse – også kommunens – at vi har nogle gode, sunde og tidssvarende boliger. 

Vi beklager, at det ikke er lykkedes os at skabe en forståelse hos de borgerlige partier om nødvendigheden af dette, og ikke mindst ærgrer det os, at vi ikke har kunnet lave et kompromis mellem partierne. 

Med venlig hilsen
Nicolaj Bertel Riber, 1. viceborgmester, og Ole H. Hansen,
medlem af Økonomiudvalget, den socialdemokratiske gruppe

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk