Vi har modtaget:

Mulighed for ny kunstgræsbane

I forbindelse med det seneste udvalgsmøde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget valgte Socialdemokratiet, Konservative og Venstre (ACV), at fremsætte følgende forslag:

»ACV foreslår, at udvalget arealdisponerer den gamle grusbane til fremtidig anvendelse af boldklubben til etablering af en kunstgræsbane. Udvalget ønsker, at boldklubben fremlægger videre plan indenfor 12 måneder, herunder om boldklubben ønsker at realisere en ny bane. 

Motivation: I konstitueringsaftalen er indskrevet – i forbindelse med denne periodes politiske beslutning om arealdisponering af området ved Hollænderhallen er der, som konsekvens af at tennisklubben ikke flyttes, enighed om, at der arealdisponeres et område til Dragør Boldklub. 

Dette område kan anvendes til etableringen af en kunstgræsbane, hvis de på et tidspunkt ønsker dette og kan finde finansiering. 

Boldklubben kommer med oplæg til etablering og med et fokus på, at andre idrætsgrene også kan anvende området og være medfinansierende.«

Udvalget besluttede, at muligheden for at arealdisponere den gamle grusbane til fremtidig anvendelse af boldklubben til etablering af en kunstgræsbane undersøges. 

Der går nu en proces i gang, hvor forvaltningen skal undersøge, hvorvidt »fingerplanen« kan spille ind. 

Når dette er afklaret – og der forhåbentlig forelægger et positivt svar – er Dragør Boldklub klar til at gå i gang med at planlægge samt lave fondsansøgninger.

For os Konservative er det vigtigt, at vi kan udvikle Dragørs foreningsliv i tæt samspil med de enkelte foreninger. 

Dragør Boldklub har nu mere end 1.000 medlemmer, hvorfor der er mangel på banekapacitet, når græsbanerne har lukket mellem efterårs-ferien og påsken. Så det er vores håb og ønske, at det bliver muligt at få lavet en ny kunstbane, så vi sikrer de mange boldspillere i Dragør Boldklub de bedst mulige forhold.

Og så er det selvfølgelig også vigtigt at tænke over, hvilke muligheder der er for et samspil med andre foreninger og aktiviteter, så en kunstbane også kan bruges af andre – specielt i sommerhalvåret. Men det er selvfølgelig op til Dragør Boldklub at vurdere og gennemtænke.

Med venlig og sportslig hilsen
Mia Tang og Martin Wood Pedersen
Medlemmer af kommunal-bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget
På vegne af De Konservative i Dragør

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk