Vi har modtaget:

Nej tak til Søvang som tæt, høj bebyggelse

Hvis der tænkes opført et højhus i den gamle by ville alle kunne se, hvor forkert det er. Der gøres vold mod den enestående perle, som byen er.

Noget andet er det i Søvang. Her kan vores kvarter ændres lige så dramatisk. Det sker blot over mange år. Men ikke desto mindre er det at gøre vold mod de drømme og ønsker, der får familier til at flytte til Søvang og mange til at blive boende i årtier. For Søvang er vores enestående perle.

Vi tager ulemperne ved sparsom offentlig trafik, langt til skole og byens tilbud med til gengæld for at bo frit i naturen med skov, marker og vand som de nære naboer. Og med plads til privatliv og leg i haverne.

Den nuværende hovedregel i Partiel Byplanvedtægt nr. 4 er fritliggende huse på grunde af minimum 700 m2. 

I gennem mange år har naboer til grunde, der blev opdelt, og grundejerforeningen protesteret mod opførelse af huse på grunde ned til 600 m2 eller dobbelthuse på 500 m2 – som regel uden held, fordi kommunen har anvendt byplanvedtægtens dispensationsmuligheder som hovedregel. Nu vil man i den foreslåede kommuneplan reducere arealkravene til 550 m2 for fritliggende huse og 450 m2 for dobbelthuse. 

Det er potentielt et drastisk indgreb mod Søvangs karakter som et villaområde med overvejende relativt store grunde og fritliggende huse.

Problemerne forstærkes af koteletgrunde – typisk hver anden grund – hvor »koteletbenet« både kan genere naboer med kørsel og reducere den reelle byggegrund med for eksempel 80 m2. Et hus på 165 m2 på en grund, der reelt er 470 m2 (550 m2 ÷ 80 m2 og byggeprocent på 30), vil give mange naboer støj- og indkigsgener samt udsigt til mure og tage i stedet for en grøn udsigt. 

Der vil komme flere biler og mere trafik, og børns leg og boldspil på de små veje bliver mere usikker. 

Det er stik imod de omkring 1.800 beboeres ønsker. Og hvad har vi så gjort ved det?

Gennem de senere år har vi systematisk protesteret over for kommunen, når der er dispenseret fra de hidtidige regler.

Vi har afholdt en ekstraordinær generalforsamling i oktober sidste år, hvor der var enstemmig modstand mod yderligere byfortætning. Denne modstand blev forstærket på den ordinære generalforsamling i marts i år.

Bestyrelsen har hyret juridisk bistand for at hjælpe med at dæmme op for fravigelser fra byplanvedtægten.

Vi har afleveret høringssvar fra over 125 Søvang-adresser og afleveret disse sammen med et brev fra bestyrelsen. Mange af de resterende grundejerne har protesteret direkte per e-mail over for kommunen.

Tak

Grundejerforeningens formand, Lasse E. Hvidman, vores advokat, Jens Larsen, og undertegnede afleverede høringssvar fra Søvangs grundejere til borgmester Kenneth Gøtterup.

Vi er taknemmelig for borgmesterens venlige modtagelse og sætter vor lid til, at kommunalbestyrelsen respekterer lokaldemokrati og ikke overhører et enstemmigt Søvangs modstand mod yderligere byfortætning.

Med venlig hilsen
Niels B. Ulrich
Søvej 11
På vegne af grundejerforeningens bestyrelse

Niels B. Ulrich overrækker grundejernes protester til borgmester Kenneth Gøtterup.
Niels B. Ulrich overrækker grundejernes protester til borgmester Kenneth Gøtterup.

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk