Vi har modtaget:

PFAS-forurening

Københavns Lufthavn arbejder aktivt for at håndtere PFAS-forurening 

For nylig kunne man i Dragør Nyt læse et længere skriv om PFAS-forureningen i Københavns Lufthavn (læs indlægget her, red.), hvor Københavns Lufthavn fremstilles som »den tavse forurener«, der forholder sig passivt til forureningen. Det ønsker vi ikke være tavse omkring.  

Først og fremmest må vi sige, at vi forstår ønsket om at gøre noget ved forureningerne, men vi har svært ved at forstå, at vi tillægges disse slette hensigter. 

Københavns Lufthavn er en integreret del af Amager og en del af lokalområdet i Tårnby og Dragør, hvor vi fungerer som arbejdsplads for rigtig mange mennesker.  

Som rigtig mange andre brandkorps har også vores brandkorps anvendt PFOS-holdigt brandskum i lufthavnen, uvidende om de negative miljøkonsekvenser. 

Vi stoppede dog anvendelsen af skum indeholdende PFOS allerede i 2008, tre år inden anvendelsen blev forbudt af myndighederne. Vi stoppede derudover samtidig anvendelse af brandskum indeholdende andre PFAS-forbindelser, som det faktisk i dag fortsat er lovligt at anvende. 

Siden 2010 har vi arbejdet målrettet med at håndtere de forureninger, der desværre har vist sig at være konsekvensen af anvendelsen af det PFOS-holdige brandskum.  

Et af Københavns Lufthavns rensningsanlæg. Arkivfoto: TorbenStender.
Et af Københavns Lufthavns rensningsanlæg. Arkivfoto: TorbenStender.

Sandheden er, at vi er nogle af dem i landet, der er længst fremme med at kortlægge og oprense PFAS-forureninger.

Som DR for nyligt kunne berette, er Københavns Lufthavn det eneste af de 104 steder, hvor der er registreret en PFAS-forurening i grundvandet, hvor forureningen rent faktisk afværges. Og det bygger vel og mærke på lufthavnens eget initiativ og ikke på påbud fra myndigheder.

Med vores nye anlæg ved Hovedgrøften har vi lige nu tre anlæg i drift til afværge og rensning af forurenet grundvand og overfladevand, ligesom vi har et fjerde anlæg på vej nord for Dragør.

Håndteringen af forureningen er en kompleks opgave, som desværre ikke kan løses over natten. Der skal dog ikke herske tvivl om, at der hos alle involverede er en stor ivrighed efter at bekæmpe spredning af forureningen så hurtigt som muligt.

Som nogle af de første, der iværksætter tiltag til at håndtere og afværge forureningerne, må vi i høj grad gøre vores egne erfaringer for at finde de mest effektive metoder til at kortlægge og håndtere forureningerne. Også af den årsag har vi nedsat en arbejdsgruppe med Tårnby og Dragør Kommune, hvor vi har god dialog om, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at blive klogere på forureningerne for at sikre, at vi løbende prioriterer og søsætter de rigtige initiativer.

Inden sommeren forventer vi at kunne lancere en fælles handlingsplan, der opridser både eksisterende og nye initiativer, og som forhåbentlig kan skabe mere transparens omkring, hvordan vi arbejder med at håndtere forureningerne. Ellers vil vi opfordre borgerne i Dragør til at holde sig orienterede på vores hjemmeside, hvor man kan læse mere om vores tiltag.   

Med venlig hilsen
Dorte Kirkeskov Carlsson, miljøchef,
og Søren Rosenkilde Clausen, Public affairs-chef,
Københavns Lufthavne

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Stikker lufthavnen naboerne blår i øjnene?

Tommas Brogaard har indsendt et debatindlæg om lufthavnens udledning af skadelige PFOS-stoffer. Læs mere

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk