Vi har modtaget:

Rygter om aktivitetshuset

Igen bliver en nedlæggelse bragt i spil

Med forbløffende sikkerhed kommer forslag om nedlukning af Dragør Aktivitetshus tilbage cirka hvert tredje eller femte år i forvaltningens udkast til det kommende budget – på samme måde som vejrfænomemet El Niño rammer det sydlige Stillehav.

Forslaget er forventeligt fra forvaltningen. Inden sommeren skal embedsværket fremlægge et sammenhængende budgetforslag, som byrådet efter sommeren kan bruge som udgangspunkt for det endelige budget, der skal vedtages inden jul. Så meget for formalia.

Langt de fleste udgifter i et kommunalt budget er enten fastlagte ved love eller cirkulærer, og dertil kommer en række specifikke kommunale udgifter. Det betyder, at når det tekniske budget fra embedsværket lægges, er de bundne af stramme kommuneaftaler via Kommunernes Landsforening og regeringen. 

Med inflationen m.m. mangler kommunerne et par mia. kr. for bare at fastholde den nuværende service. Derfor er de ca. 3 mio. kr. til leje af lokalerne på Wiedergården en fristende gevinst for en økonomiafdeling, som i sagens natur ikke er sat i verden for at drive ældrepolitik – men for at få budgettet til at passe.

Hvorfor et byråd

Siden Grundloven blev indført i 1849, har man fastlagt de kommunale råd. 

Med mellemrum er der røster, som foreslår, at en kommune burde styres af fagprofessionelle ansatte. 

Det ønskede de vise grundlovsfædre ikke. De frygtede, at med fagpersonel med ansvar for hvert deres område ville helheden mistes. Og hvert område ville blive en øvelse i at overholde budgettet uden hensyn til borgernes service.

Her er forvaltningens forslag omkring aktivitetshuset et oplagt eksempel. Økonomiafdelingen vil lettere nå et budget i balance – uden hensyn til de kvaliteter, som aktivitetshuset giver de ældre borgere.

Kan vi ikke formå byrådet til klart at meddele forvaltningen, at fremover så er Dragør Aktivitetshus et fredet område.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Dansk Folkeparti

 

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk