Vi har modtaget – svar til Morten Dreyer:

Politikere skal lytte til borgerne

Morten Dreyer skriver i sidste uges Dragør Nyt et læserbrev med to usammenhængende påstande om liste T (læs indlægget her, red.).

Første påstand er, at liste T i vores forslag om at gennemføre en høring af relevante naboer, inden der gives permanent tilladelse til Gabriel Jensens Traktørsted, har glemt at spørge »Nørre Vorupør Redningstjeneste« og »Sønderjysk Hjemstavnsforening«.

Det ligger i liste T’s dna at høre og inddrage relevante borgere i de beslutninger, politikerne træffer. Det er blandt andet derfor, vi afholder borgermøder – senest om varmeplanlægning tilbage i marts, og at vores »T-ting« også er åbne for borgere, der ikke er medlemmer af liste T.

Derfor stillede vi forslag om, at de omkringboende til Gabriel Jensens Traktørsted skulle høres, inden den permanente tilladelse bliver givet. 

Vi tror på, at borgernes svar kan være med til at berige den politiske beslutning og belyse områder, som vi ellers ikke er opmærksomme på.

Liste T er for en fortsat tilladelse til Gabriel Jensens Traktørsted. Vi er glade for, at driftige og initiativrige mennesker har skabt endnu et attraktivt sted i vores by for lokale og besøgende. Det sagde vi også på kommunalbestyrelsesmødet den 27. oktober.

Det ligger liste T på sinde at høre naboerne om deres oplevelser i de to første år med Gabriel Jensens Traktørsted. Hvem ved, måske den repræsentant fra Gåserepublikken, der i forbindelse med den første tilladelse udtalte sig imod dispensationen til fredningsnævnet, siden er blevet begejstret for initiativet og muligheden for en friskbrygget kaffe i solen, lige ved siden af burene?

Morten Dreyers anden påstand bør vi ikke værdige en kommentar, men vi kan ikke sidde overhørig at blive beskyldt for, at liste T »ofte ikke forbereder sig optimalt til udvalgsmøder – og derfor beder om udsættelser«.

I liste T foregår forberedelserne til udvalgsmøder blandt andet ved, at der sendes kommenterede dagsordener ud til bestyrelsen samt relevante medlemmer med kompetencer eller interesser indenfor udvalgets område. 

Vores medlemmer af udvalgene får derved input fra en bred kreds i liste T – de flyver ikke solo, men er del af et demokratisk fællesskab.

Når vi af og til beder om udsættelse af en sag, er det ikke på grund af manglende forberedelse, som Morten Dreyer skriver. Vi gør det, når vores grundige forberedelse viser, at sagen er utilstrækkeligt belyst. 

Det anser vi for rettidig omhu.

Med venlig hilsen
René Bomholt
Medlem af liste T og stedfortræder for Ann Harnek på kommunalbestyrelsesmødet den 27. oktober

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk