Vi har modtaget:

Tre positive nyheder på børneområdet

Denne måneds møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU) blev et både godt og langt et af slagsen. 

Her bringes tre korte nedslag med særlige interesse for børnefamilier. 

Lidt ældre ved børnehavestart

Fremover skal vores mindste poder i vuggestuerne og dagplejen først i børnehave, når de er blevet tre år og en måned. Dette er to måneder senere end i dag. 

Beslutningen er en udløber af lovkravet om minimumsnormeringer, som trådte i kraft ved årsskiftet. 

Fra Konservativ side synes vi, det er en rigtig god idé at give vores mindste børn lidt længere tid i vuggestuen eller dagplejen. Flere forskere påpeger, at det er godt for børns trivsel og udvikling med en senere start på børnehavelivet, idet børnene kan mere selv. 

Det koster selvfølgelig noget at gennemføre disse ændringer, fordi der er flere voksne omkring børnene. Men vi ved, at det er godt for de små at vente lidt længere, før de bliver blandet med de større børn og skal kunne flere ting selv – så det siger vi klart ja til. 

Faldende børnetal og bæredygtige institutioner

Samtidig har udvalget drøftet, at vi for første gang i en årrække ser et faldende børnetal for de 0–5-årige. 

Det betyder, at der bliver brug for en del færre pladser i vores forskellige pasningstilbud, så vi har taget stilling til, hvor mange børn de enkelte institutioner skal normeres til. 

Her skal man bide særligt mærke i følgende formulering i sagen: »De foreslåede normeringer skal sikre, at alle dagtilbud fortsat er bæredygtige i 2024.«

Det vil sige både økonomisk og i forhold til at få f.eks. ferieplaner til at hænge sammen. Eller sagt på en anden måde: Vi ønsker ikke at lukke institutioner, selv om vi har et aktuelt faldende børnetal! Det budskab er vigtigt for os at få kommunikeret.

Skoledistrikterne på plads

Samtidig er der nu kommet tal på, hvor mange børn, der efter sommerferien skal starte i skole. 

Vi har i Dragør Kommune såkaldt flydende skoledistrikter. Det betyder, at skole-distrikterne kan tilpasses årligt, så vi sikrer en jævn fordeling på de tre skoler, tager hensyn til søskende og ikke får for mange elever i hver klasse. 

Tallene ser rigtig fine ud også i år. På Dragør Skole kommer der to klasser med 24 elever i hver. På Nordstrandskolen får man tre klasser med 24 elever i hver, og på Store Magleby Skole kommer der tre klasser med 24 i to af dem og 25 i den sidste. 

Det, synes vi, er en rigtig fin klassestørrelse, og vi glæder os som altid til at se de mange små, spændte unger til første skoledag med balloner og fine nye skoletasker. 

Med venlig hilsen
Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe
Konservative medlemmer af kommunalbestyrelsen samt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 

Fordelingen af de nye 0.-klasser, der starter efter sommerferien, er på plads.
Fordelingen af de nye 0.-klasser, der starter efter sommerferien, er på plads.

Skolerne bliver båret af dedikerede medarbejdere

Dragørs skolesucces truet af sparekniven Læs mere

Hvad gør vi med Sofies briller?

Sammenhold og økonomiske prioriteringer i fokus for Dragørs borgere Læs mere

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk