Vi har modtaget:

Udeservering

Så er udeserveringen på plads for den kommende sæson

På onsdagens møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget var et af punkterne en revision af regulativet for udeservering. 

Efter introduktionen i sidste sæson har der i slutningen af 2022 været en grundig vurdering af regulativet. 

Udeservering ved Strandlinien og Kongevejen. Arkivfoto: TorbenStender.
Udeservering ved Strandlinien og Kongevejen. Arkivfoto: TorbenStender.

Udvalget har været i dialog med Dragør Gadelaug for på den måde at tillempe justeringer. 

For os konservative er det vigtigt at have en udeservering, der både tilgodeser restauratørerne og gæsterne – men som også tager hensyn til, at det skal passe ind i den gamle by, med det særpræg der hører til der.

Derfor er følgende justeringer blevet godkendt forud for den kommende sæson:

  • Der kan som et etårigt forsøg være udeservering hele året langs facader og på torve. Dog skal inventar m.v. fjernes udenfor åbningstid i perioden uge 44 til uge 11 af hensyn til saltning og vintervedligeholdelse. Ordningen vil blive evalueret.
  • Der skal fortsat ansøges årligt om udeservering på de tre torve ud fra ligebehandlingsprincippet.
  • Der gives mulighed for ved særlige arrangementer – efter forudgående ansøgning – at tilberede mad på udeserveringsarealet, for eksempel på torvedage.
  • Der gives mulighed for, at restaurantens navn kan fremgå af baldakinkanten på parasollen.
  • Der fastholdes ensartede mål for plantekasser, både ved facader og på pladser – dog med en justering af højden på 120 cm.
  • Der gives mulighed for opstilling og brug af varmelamper og lignende.

Ovenstående blev vedtaget af et flertal i udvalget.

Konservative havde dog ønsket en ændring i forhold til det endeligt vedtagne. Vi mener, at vi bør være mere liberale i forhold til de erhvervsdrivendes ønsker. Derfor foreslog vi, at højden på beplantning følger Dragør Gadelaugs forslag, hvilket vil sige 140 cm på de åbne pladser og 180 cm ved facader.

Konservatives forslag blev desværre nedstemt af flertallet i udvalget – hvor-efter vi efterfølgende stemte for det samlede forslag.

Vi glæder os dog over, hvad vi anser som et godt og optimeret regulativ til trods for, at det ikke helt blev, som vi ønskede det.

Med venlig hilsen
Mia Tang og Martin Wood Pedersen
Konservative
Medlemmer af Klima-, By- og Erhvervsudvalget samt Dragør Kommunalbestyrelse

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk