Administrerende direktør Thomas Woldbye og chefen for Community Communication, Kathrine Bruun Alexandrowiz, holder virtuelt møde med lufthavnens naboer.
Administrerende direktør Thomas Woldbye og chefen for Community Communication, Kathrine Bruun Alexandrowiz, holder virtuelt møde med lufthavnens naboer.

Virtuelt møde om naboskab

Københavns Lufthavn gennemførte på grund af både sundhedskrise og hjemsendelse af mange medarbejdere sit første virtuelle nabomøde

Der var mange gode spørgsmål om lufthavnens aktuelle situation og ikke mindst til indsatsen for at reducere støj og bidrage til et bedre klima, da Københavns Lufthavn i torsdags, den 14. maj, for første gang nogensinde, afviklede virtuelt nabomøde. 

Det normale mødested i Vilhelm Lauritzen Terminalen var skiftet ud. I stedet for sendte man fra direktionslokalet på 4. sal i lufthavnens administrationsbygning live ud til de godt 100 deltagende naboer.

Præcis på slaget, kl. 18.00, kunne chef for Community Communication, Kathrine Bruun Alexandrowiz, byde velkommen til seancen – og hendes målsætning var klar: »Jeg vil sørge for, at I får lejlighed til at stille alle jeres spørgsmål – og så gør vi vores allerbedste for at besvare dem alle. Det er min opgave i aften at sørge for, at I kommer til orde.« 

Herefter blev stafetten givet videre til lufthavnens administrerende direktør, Thomas Woldbye, som indledte med et fokus på den aktuelle sundhedskrise i Danmark, som også har sat sit meget tydelige aftryk i Københavns Lufthavn, og de helt naturlige, økonomiske konsekvenser deraf,

»Lufthavnen er meget stærkt påvirket af coronavirussen og dens konsekvenser i samfundet. Bortset fra nogle fragtfly er lufthavnen mere eller mindre lukket ned. Vi har cirka 1% af de passagerer, vi normalt har på det her tidspunkt. Det betyder desværre også, at rigtig mange af vores egne medarbejdere – og de medarbejdere, der arbejder hos vores partnere – er sendt hjem. Og det er en trist oplevelse at gå en tur igennem vores terminaler i disse tider, når man ved, hvor meget liv, der plejer at være,« sagde Thomas Woldbye, der også pointerede, at virussen allerede har haft konsekvenser for mange ansatte i lufthavnens økosystem: »De afskedigelser, vi allerede har set hos nogle af vores partnere, påvirker naturligvis samfundet. Derfor arbejder vi lige nu sammen med Tårnby og Drag-ør Kommuner for at afbøde konsekvenserne af det, vi ser – med henblik på at sikre så mange arbejdspladser som muligt. Vi har skåret vores løbende omkostninger med omkring 30%, og det påvirker også lufthavnens investeringsprogram, der nu er blevet halveret. Hvordan, investeringerne vil udvikle sig, vil afhænge af, hvad der sker med passagerantallet og muligheden for at krydse grænserne,« påpegede Thomas Woldbye.

Ifølge direktøren er der den ekstra udfordring for Københavns Lufthavn, at hvor mange andre virksomheder i højere grad kan tilpasse deres forretning til efterspørgslen, så er Københavns Lufthavn underlagt skrappe lovgivningsmæssige krav, hvilket betyder, at der er mange arbejdsfunktioner, der er de samme i lufthavnen – uanset hvor mange fly, der letter og lander.

Prioritering af klima

Da sundhedskrisen ramte Danmark, sad ledelsen i Københavns Lufthavn sammen med en række andre parter – blandt andet flyselskaber, andre danske lufthavne, arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og Transportministeriet – for at forsøge at forhandle et oplæg til et fælles klimapartnerskab. Og det lykkes faktisk at blive enige, fortalte Thomas Woldbye. »Vi ønsker i fællesskab at bidrage til at kickstarte den grønne omstilling, og faktisk er vi også enige om i luftfartsbranchen, at vi skal minimere udslippet af flyenes CO2 med 30% i 2030, og vi går efter at blive fuldstændig emissionsfrie i 2050,« oplyste Thomas Woldbye.

Et af spørgsmålene fra aftenens virtuelle deltagere handlede om, hvordan Thomas Woldbye forholder sig til, at flere af de lande, der har givet luftfarten økonomiske hjælpepakker, også har fået stillet grønne modkrav. »Jeg mener, at vi i fællesskab har lanceret en utrolig ambitiøs plan for fremtidens luftfart i Danmark, og i vores klimapartnerskab fokuserer vi også på en klar grøn prioritering, så det er klart, at vi naturligvis vil lægge os i selen for at sikre, at Københavns Lufthavn lever op til de krav, som regeringen kunne finde på at stille til os på det grønne område,« lød svaret fra den administrerende direktør, som også påpejede, at lufthavnen ikke har fået nogen målrettet, økonomisk hjælp fra staten.

»Vi trækker på velviljen hos bankerne, men det er klart, at det ikke er holdbart, hvis den aktuelle sundhedskrise fortsætter med at udsætte rejselysten hos danskerne,« tilføjede Thomas Woldbye konstaterende. Selvom der kun afgår meget få fly for tiden som følge af coronakrisen, så var støj, og hvordan Københavns Lufthavn arbejder med støj, et centralt emne hos de virtuelle spørgere. Her slog Thomas Woldbye fast, at den aktuelle krise ikke fjerner lufthavnens store fokus på at gøre mest muligt for at reducere støjen for omgivelserne.

»Vi har ikke nogen glæde af at støje, så jo mere vi kan bidrage til at reducere støjen, jo bedre. Hvis man ser på den udvikling, der har været i lufthavnen i de seneste ti år med hensyn til støj, så er det gået den rigtige vej. Det er ikke noget, der er sket af sig selv, men noget, som vi bevidst arbejder med i samarbejde med flyselskaberne, der har samme interesse som os. Det handler om at fortsætte vores arbejde med løbende at indsamle data, finde ud af hvor støjen opstår – og finde gode løsninger til, hvordan vi kan reducere den. Indsatsen er vokset de senere år, og det, tror jeg også, vil ske i de kommende år,« lød direktørens ord.

Master Planning i Københavns Lufthavn, Henrik Juel Simonsen.Udviklingen er essentiel

Selvom terminalerne i øjeblikket er næsten tomme, så fortæller historikken alligevel, at branchen – når der har været kriser tidligere – er lykkedes med at komme tilbage. Både 9/11 og finanskrisen er eksempler på kriser, der dæmpede rejselysten markant i negativ retning over hele verden, og meget tyder på, at den aktuelle sundhedskrise også vil være en kilde til en længerevarende opbremsning i rejsebranchen. Ingen ved endnu, hvor længe stagnationen vil vare, men chef for Master Planning i Københavns Lufthavn, Henrik Juel Simonsen, der nu havde fået ordet, pointerede, at udviklingen af lufthavnen på den lange bane vil fortsætte – omend han mente, at tempoet for den skulle tilpasses.

»Vi er nordeuropas vigtigste, trafikale knudepunkt, og vi bidrager til at forbinde Danmark med resten af verden – både hvad angår mennesker, men så sandelig også for fragt. Det er en position, der også bidrager til vores lands velstand, så derfor er det vigtigt, at lufthavnen stadigvæk udvikles, men det er klart, at det skal være i trit med tiden og med behovet,« konstaterede Henrik Juel Simonsen, som fortsatte: »Vi har faktisk en af verdens mest effektive lufthavne, hvor vi kan tilbyde passagererne nem adgang til kollektiv transport, effektiv bagagehåndtering og samlede terminalområder, der gør det let som passager at komme rundt.«

Godt naboskab

Med ordene »vi vil så gerne være gode naboer« havde man på aftenens virtuelle møde det primære mål at styrke muligheden for dialog imellem især naboer og Københavns Lufthavn. Og netop det gode naboskab, melder man, er en stor prioritet for lufthavnen. »Vi forsøger faktisk altid at tænke vores naboer ind i det daglige arbejde,« lød det konstaterende fra Henrik Juel Simonsen, der blev suppleret af Thomas Woldbye, der afslutningsvis tilføjede, at Københavns Lufthavn faktisk målrettet har skrevet et mål ind i strategien om at have et positivt og konstruktivt forhold til netop naboer og lokalsamfund.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk