Tre kvinder, (fra venstre:) Mette Jansen, Pia Lindinger og Pernille Fischer, møder Dragør Nyt til en samtale om idéer og drømme om et kulturhus. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Tre kvinder, (fra venstre:) Mette Jansen, Pia Lindinger og Pernille Fischer, møder Dragør Nyt til en samtale om idéer og drømme om et kulturhus. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Tirsdag i uge 28 afholdt Drag­ør Historisk Forening et arrangement i det gamle bådeværft, hvor deltagerne blandt andet kunne overvære Mette Jansen og Dines Bogø snakke om værftets historie og fremtidige planer og ønsker for et kulturhus på grunden. Foto: TorbenStender.
Tirsdag i uge 28 afholdt Drag­ør Historisk Forening et arrangement i det gamle bådeværft, hvor deltagerne blandt andet kunne overvære Mette Jansen og Dines Bogø snakke om værftets historie og fremtidige planer og ønsker for et kulturhus på grunden. Foto: TorbenStender.

Visioner for kulturhus på Dragør Havn

Den gamle værftsbygning på Dragør Gamle Havn skal rives ned, og en arbejdsgruppe fra forskellige dele af foreningslivet i Dragør har udarbejdet et visionspapir med oplæg til dialog om et kulturhus på den tidligere værftsgrund

Af Birgit Buddegård

Det er en bred gruppe af interessenter og brugergrupper, der har deltaget i arbejdsgruppen om et kulturhus på Dragør Gamle Havn, som på sidste års decembermøde i kommunalbestyrelsen fik bevilget 50.000 kr. fra aktivitetspuljen til projekter inden for kultur-, turist- og fritidsområdet.

Dragør Turistråd, Museum Amager, Kunstfestivalen, Dragør Revy, Dragør Biografforening og en museumsinspektør fra Storm P. Museet har i fællesskab udarbejdet visionspapiret, der nu kan danne grundlag for yderligere udvikling og dialog med andre interessenter, borgere og kommunen.

Dragør Nyt mødte på en meget varm sommerdag nogle af de engagerede medlemmer af arbejdsgruppen i værftets skygge til en samtale om idéerne og drømmene.

Mette Jansen, der er formand for Dragør Biografforening, understreger, at det ikke er biografforeningen, der skal bygge kulturhus – biografen skal blot være en af de mange aktiviteter, som huset kan rumme.

Og Pia Lindinger fra Dragør Kunstfestival og Pernille Fischer, der repræsenterer biografforeningen samt Dragør Revyen, nikker samstemmende – og damerne nærmest sprudler af idéer.

Fakta på plads

Alle tre giver udtryk for et ønske om at få fakta på plads, så dialogen kan foregå på så oplyst et grundlag som muligt.

Arbejdsgruppen arbejder ud fra følgende præmisser:

• Den 15. juni overtog Dragør Kommune den gamle værftsgrund

• Bygningen står ikke til at redde, men skal rives ned

• Der er udarbejdet en rapport om eventuel forurening – resultatet er endnu ikke oplyst – men uanset hvad, der efterfølgende skal være på grunden, har kommunen en forpligtelse til at rydde op

• Kulturhuset skal være for alle generationer – unge som ældre – og ikke sammenligneligt med Drag-ørs Aktivitetshus på Wiedergården

• Lejekontrakten med ejer af huset, som Dragør Bio ligger i, udløber 30. april 2023

• Selvom kontrakten kunne fornys, hvad der ikke forlyder noget om, er Dragør Bio »træt« og nedslidt og kan ikke renoveres og sættes i stand, så salen kan leve op til de krav, der er til biografdrift i dag – ej heller lovkrav om for eksempel ligebehandling af handicappede.

Grundig research

Arbejdsgruppens visionspapir er meget gennemarbejdet, og den oplyser, at der er brugt megen fritid på at besøge andre kulturhuse.

Et kulturhus skal kunne samle generationer og foreningsliv. Og der er gode traditioner i Dragør, hvor et kulturhus kunne spille med, lyder det fra de tre medlemmer af arbejdsgruppen, som fortsættende supplerer: Kulturhuset vil også kunne bruges til at fortælle om Dragør og historien. Huset er tiltænkt Dragørs borgere, men turister er også velkomne.

Tanken er, at huset skal have åbent 360 dage om året, og at det dermed også vil medvirke til at skabe liv på havnen om vinteren. Og de unge skal være med – for eksempel kunne der arrangeres »gamernætter«, lyder bare en af idéerne.

Der vil være plads til Dragør Revyen, der kan afholdes erhvervsarrangementer, ligesom der kan opføres alt fra standup til optræden af bands og arrangementer i forbindelse med bogudgivelser – kun fantasien sætter grænser. Der vil også kunne danses – det vil blive tænkt ind i projektet, at gulvet kan holde, og at akustikken skal være i orden.

I projektet indgår en lille sal med fast biograf og én stor multifunktionel sal, der vil være huset hjerte ved større arrangementer. Der er ikke tale om kæmpesale – i snit har Dragør Bio 22 besøgende pr. aften – med udsving. Hvis man for eksempel viser James Bond – så den lille sal skal måske kunne rumme 40. Den store sal skal kunne rumme 150 personer – og alt skal kunne flyttes rundt, så den kan fungere til både revy, biograf og meget andet.

Skolerne bruger biografen meget, og det skal de fortsat kunne. En tanke er også at vise film for ældre og plejehjemsbeboere, der p.t. ikke – eller i hvert fald kun med stort besvær – kan komme i den nuværende biograf.

Nogen har udtrykt frygt for larm, men det kan man bygge sig ud af, konkluderer Mette Jansen.

Maritimt miljø

Det skal være et hus for alle – alle generationer – med en café, der forpagtes ud. Det bliver ikke et stort firkantet hus – ej heller et glashus. Huset skal indpasses i det maritime miljø.

Man har ikke lagt sig fast på en arkitekt endnu, arbejdet fortsætter – og det samme gør fundraisingen, men lige nu afventer man kommunalbestyrelsens beslutning om, hvad der skal ske videre frem.

Som Mette Jansen udtrykker det med stor tilslutning fra Pia Lindinger og Pernille Fischer, så er de optaget af at være med til at udvikle og ikke afvikle Dragør.

Tirsdag den 13. juli havde Dragør Lokalhistoriske Forening inviteret til møde i det gamle bådeværft. Her fik de cirka 70 fremmødte personer af blandt andre Mette Jansen fortalt om værftets historie og præsenteret for hendes oplæg til dialog om et kulturhus.

Og da netop dialog er særdeles vigtig for arbejdsgruppen, inviterer Mette Jansen alle interesserede borgere til at deltage i den og stille spørgsmål.

Få flere info på dragoerbio.dk
– under info/kulturhus på havnen – eller mail for dialog på mhogjj@mail.dk

Der blev også vist historiske billeder ved arrangementet tirsdag den 13. juli. Foto: TorbenStender.
Der blev også vist historiske billeder ved arrangementet tirsdag den 13. juli. Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk