Vi har modtaget – replik til Konservative:

Tro på Dragør

Kenneth Gøtterup skriver i sidste uges Dragør Nyt om Konservatives stillingtagen til hjemtagning af opgaver fra Tårnby Kommune. Det kræver selvfølgelig et socialdemokratisk svar. (Læs Kenneth Gøtterups indlæg her, red.).

Indledningsvist en rettelse til Kenneths Gøtterups indlæg: Vi har ikke hjemtaget hele genoptræningsområdet, kun de enkle opgaver jf. Servicelovens §86. Det vil sige, de komplekse genoptræningsopgaver samt hele arbejdsmarkedsområdet foregår fortsat i samarbejdet med Tårnby Kommune. 

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke skal hjemtage opgaver bare for at hjemtage dem. Mange ting foregår i godt samarbejde med Tårnby Kommune og skal blive ved med det. 

Konsekvenserne af den borgerlige strukturreform

Da det borgerlige VKO-flertal på Christiansborg i midt 00’erne gennemførte en omfattende strukturreform af kommunerne og amterne, afmonterede man det specialiserede område og atomiserede den fælles viden, amterne havde opbygget, idet man opløste amterne og overdrog opgaverne til kommunerne. Her er jeg enig med Kenneth Gøtterup i hans synspunkt, og her kan der på mange måder være god fornuft i at gøre sig den landspolitiske overvejelse, om området nu også hører bedst til under kommunerne – eller om det burde flyttes til regionerne. Dette er en debat, der fylder på området, senest da jeg deltog i Handicaprådenes Dag, hvor emnet også var oppe. 

Lad os tro på Dragør 

Når jeg alligevel tror på, at en hjemtagning af nogle opgaver er det bedste for Dragørs borgere, er det blandt andet, fordi det ikke kun er opgaverne, der følger med, men også medarbejdere til at løse dem. Det vil sige flere hænder og hoveder, som kan give stærkere faglige fællesskaber og gøre opgaveløsningen mere robust.

Hjælpemiddelområdet, som vi hjemtager fuldt og helt, er det, der glæder mig mest. 

Det er et vigtigt område at have så tæt på borgerne som muligt for sikre enkelhed og fleksibilitet i hverdagen. Jeg forudser, at vores kommunestørrelse her bliver en fordel – og jeg har fået rigtig mange positive tilkendegivelser fra borgere, der glæder sig til, at det kommer tilbage til Dragør igen.

De tilbageværende opgaver på social- og ydelsesområdet efter kommunalformen efterlod en smal forvaltning af området. Det har sammen med flere andre årsager bevirket, at vi har været igennem en administrativ omvæltning og lige nu står over for en genstart af området – en genstart, som vi nu følger tæt politisk, og som kommunalbestyrelsen har bevilget flere ressourcer til med to ekstra årsværk, hvoraf det ene kun er midlertidigt. Mit håb er, at genstarten, de flere ressourcer og den større volumen på området vil have en positiv effekt, så vi fremover står stærkere rent fagligt. Det gælder både i mødet med borgeren, i sagsbehandlingen og i de bagvedliggende administrative opgaver, der følger med. 

Det ligger Socialdemokratiet og mig som socialudvalgsformand meget på sinde, at det forpligtende samarbejde skal være nemt og overskueligt for borgerne. Med flere opgaver, der samles ét sted, sikrer vi en mere enkelt og tidssvarende administration af det forpligtende samarbejde, og det vil være til gavn for både borgere og medarbejdere.

Med venlig hilsen
Nicolaj Bertel Riber (A)
2. viceborgmester
Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk