Vi har modtaget – svar til Palle Christoffersen:

Værftsbyggeriet er lovligt

Det er alfa og omega!

Det er som om, Palle Christoffersen ønsker at slå budbringeren ihjel. Det gør han med et angreb på min person i sidste nummer af Dragør Nyt (læs Palle Christoffersens indlæg – red.). Palle er imod værftsbygningen, og det er fair nok. 

En erhvervsbygning i et havneafsnit for erhverv, lyder ellers ret velovervejet. Godkendt både i kommuneplanen og i lokalplanen.

Ingen boliger på havnen 

Det skyldes ikke en modvilje mod bosætninger, men et ønske om at bevare en aktiv havn med erhverv og fritidssejlere. Og hvor man med åbne arme modtager landkrabber og andet godtfolk.

På det østlige byggefelt valgte et flertal i byrådet at udleje til to virksomheder, som klart ligger indenfor rammerne. To tredjedel til værftet og en tredjedel til den kommende café. Og i flertallet arbejder vi stedse for at bevare og udbygge erhvervsdelen i Dragør. 

Langs Øresund oplever man, at havnene trinvis omdannes til marinaer. Det er ikke ønsket for flertallet i byrådet.

Da byggeriet af værftet blev godkendt, blev alt vendt og drejet under ledelse af daværende udvalgsformand, Allan Holst. 

Jeg finder personligt, at de valgte facader med deres variation i udformningen er lykkedes godt.

En udvalgsformand skal lede drøftelserne i udvalget – og her prøve at finde en beslutning, som flertallet eller måske endog alle kan se sig selv i. Det lykkes iblandt.

Men, hvis man, som Palle Christoffersen, ikke kan tolerere erhvervsbyggeri, så er det svært at bevare en aktiv havn.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: »Den Sorte Firkant«

Ole Storgaard har indsendt et læserbrev til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Den sorte firkant

Jørgen Frederiksen har indsendt et læserbrev til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Bådeværftet »Den Sorte Firkant«

Ole Storgaard har indsendt et svar til Morten Dreyer. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk