Politik

Foto: Hans Jacob Sørensen.

Kystsikring i Søvang

Inspiration til kystsikring – med vision og realisme Grundejerforening har fået udarbejdet skitse-forslag til kystbeskyttelse, der – ud over at sikre mod højvande – tager hensyn til natur og kystlandskab. Læs mere

Ny velfærdsteknologisk sygeplejeklinik

Onsdag i sidste uge blev Dragør Kommunes nye velfærdsteknologiske sygeplejeklinik indviet. Klinikken er beliggende på Wiedergården, og her kan borgerne få en aftalt tid til sygepleje og behandlingsforløb. Læs mere

Yderligere selvstændighed

I et høringssvar redegør Dragør Kommune for hvilke områder, man ønsker at hjemtage fra det forpligtende samarbejde. Læs mere

Engvejsarealet. Arkivfoto: Thomas Mose.

Proces fastsat

Den overordnede proces for boligudvikling og salg af engvejsarealet er nu fastsat Læs mere

Kommunen skærer to chefstillinger

Dragør Kommunes Økonomiudvalg at slanke kommunens på afdelingschef- og direktionsniveauet og lave en administrativ organisationsændring. Læs mere

Arkivfoto: Thomas Mose.

Dragør Rådhus genåbnet

Mandag i denne uge genåbnede rådhuset efter en langvarig coronanedlukning. Men der er på grund af covid-19 fortsat restriktioner, der blandt andet betyder, at man for besøg på rådhuset skal bestille tid på forhånd. Læs mere

Tangen skal fjernes og køres væk. Arkivoto: TorbenStender.

Nu fjernes tangen

Og denne gang skulle det være ganske vist. Læs mere

Hofor vil for at sikre fremtidens vandforsyning midlertidigt lukke Drag­ør Vandværk. Arkivfoto: Thomas Mose.

Midlertidig lukning af Dragør Vandværk

Hofor meddelte fredag den 15. maj Drag­ør Kommune, at de midlertidigt vil sætte Drag­ør Vandværk ud af drift for at stabilisere vandforsyningen på kort sigt. Læs mere

Arkivfoto: Thomas Mose.

Brandsikkerhed på Enggården

Minister sætter deadline, som Drag­ør Kommune får besvær med at overholde. Læs mere

Der bliver atter i år mulighed for udeservering på Neels Torv. Arkivfoto: HAS.

Mere udeservering

By-, Erhvervs- og Planudvalget valgte tirsdag den 2. juni at give tre virksomheder tilladelse til udeservering. Læs mere

Tangen bliver på stranden lidt endnu

Et laboratorie har analyseret indholdet af tangen. Det viser sig, at tangen ikke i øjeblikket kan anvendes til jordforbedring. Læs mere

Dragør Ny Havn

Igennem denne lille billedserie beskrives af kommunalbestyrelsesmedlem Ebbe Kyrø visionerne omkring Ny Havn. Læs mere

Ny koncerndirektør udpeget i Region Hovedstaden

Dorthe Crüger, der er bosiddende i Søvang, træder den 1. august ind i ledelsen af Region Hovedstaden. Læs mere

På trods af et fald i sygefraværet i Sundhed og Omsorg har Drag­ør Kommune samlet set ikke oplevet et fald, når man sammenligner med første kvartal sidste år. Arkivfoto: Thomas Mose.

Fald i Sundhed og Omsorgs sygefravær

Opgørelsen over sygefraværet for første kvartal i Dragør Kommune blev tirsdag den 19. maj præsenteret for Økonomiudvalget. Læs mere

Befolkningsprognosen forudser, at der de næste 10 år vil være et stabilt antal skolebørn. Arkivfoto: Thomas Mose.

Befolkningsprognose

Tirsdag den 19. maj blev Økonomiudvalget i Drag­ør Kommune forelagt en befolkningsprognose fra perioden 2020–2030. Læs mere

Mormorstranden bliver renset

Dragør Kommunes Økonomiudvalg besluttede tirsdag den 19. maj, at tangen på Mormorstranden skal fjernes. Læs mere

Der har været højere udgifter til busdriften. Det er endnu uvist, hvem der skal dække disse udgifter. Foto: TorbenStender.

Muligvis dyrere busdrift

På grund af coronarestriktioner er der potentielt større udgifter til busdrift i vente. Læs mere

Forløb forsinket

Covid-19-situationen har også påvirket Dragør Kommunes konkurrence »Dragør som klimarobust kystkommune« Læs mere

De ældre elever vender tilbage til folkeskolen. Foto: TorbenStender.

Yderligere åbning af samfundet

Fase 2 af genåbningen af samfundet er i fuld gang, og hverdagen vender langsomt tilbage, omend i en anden form, end før corona. Mandag kunne også de ældste elever komme i skole, det er muligt at komme på biblioteket, også kirkerne slår dørerne op igen, og man kan aflægge besøg på Omsorgscenteret Enggården. Læs mere

Så kan der serveres igen

Mandag den 18. maj blev atter muligt for caféer og restauranter at byde gæster velkommen – både inden døre og udendørs. Læs mere

Samarbejde om ny tænketank

Mange virksomheder og borgere mærker konsekvenserne af coronakrisen. Som et nyt initiativ har Tårnby og Dragør Kommuner derfor indgået samarbejde om en ny tænketank. Læs mere

Tang på Mormorstranden

Mormorstranden er i år særligt hårdt plaget af tang. Drag­ør Kommunes forvaltning oplyser, at der formentlig er tale om mere end 1.000 tons tang, der ligger i en bræmme 10–20 meter ude i vandet – og det skønnes, at laget er imellem 50 og 100 cm dybt. Læs mere

Genåbning i faser

Politikerne på Christiansborg fik i sidste uge forhandlet sig frem til en genåbningsplan, der er opdelt i en række faser. Anden fase er netop begyndt, men den er opdelt i flere tempi. Læs mere

Sidste poster besat

Torsdag den 30. april blev de sidste poster besat efter den nye konstituering i kommunalbestyrelsen. Læs mere

Nyt budget vedtaget

Et flertal i Dragør Kommunalbestyrelse bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV), indgik torsdag den 30. april aftale om et nyt budget for kommunens økonomi i 2020. Læs mere

Offentlige toiletter i Dragør

Nedlukningen af samfundet i forbindelse med corona-krisen har haft mange konsekvenser. En af dem er nedlukning for brug af de offentlige toiletter i Drag­ør By og Havn. Læs mere

Yderligere genåbning­ af samfundet

Nu kan man igen komme til frisør og tandlæge, men det bliver på en anden måde, end før corona­virussen meldte sin ankomst. Og forudsætningen er, at man fortsat gør alt for at minimere smittespredning – ikke mindst ved at holde afstand. Læs mere

Ny konstituering i kommunalbestyrelsen

Ny konstituering i kommunalbestyrelsen Torsdag den 16. april blev der indgået en politisk aftale om en ny konstituering af Dragør Kommunalbestyrelse. Kredsen af konstituerende partier er som noget nyt udvidet med lokallisten – Tværpolitisk Forening i Dragør (liste T).  Behovet for en ny konstituering opstod efter, at tidligere borgmester Allan Holst døde i begyndelsen af marts Læs mere

Kommunen optager lån

Kommunalbestyrelse har besluttet at optage et lån for blandt andet at formindske presset på kommunens kassebeholdning. Læs mere

Det er planen, at der i Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården skal laves et velfærdsteknologisk laboratorium. Foto: TorbenStender.

Velfærdsteknologiske tiltag

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget fik den årlige status om kommunens implementering og anvendelse af velfærdsteknologi i kommunen. Læs mere

Fra fredag den 17. april vil der igen være liv på Dragørs skoler og daginstitutioner. Foto: Torben Stender.

Dragørs skoler og daginstitutioner genåbner

Fredag den 17. april kan børn atter komme i vuggestue og børnehave – og eleverne i 0.- til 5.-klasserne i skole. Det sker under forudsætning af, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt set i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Læs mere

SuperBrugsen søger dispensation

SuperBrugsen har søgt Dragør Kommune om mulighed for at overskride byggefeltet, når de skal opføre deres nye butik på Sønder Røsevej. By-, Plan- og Erhvervsudvalget (BEPU) besluttede at sende SuperBrugens ansøgning i nabohøring, som det kræves i Planloven.  Læs mere

Omsorgscentret Enggården. Arkivfoto: Thomas Mose.

Forringet service til ældre

Efter modtagelse af høringssvar anbefalede Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 30. marts en række, nye kvalitetsstandarder for rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.  Læs mere

Ole Hansen træder ind i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet.

Ole Hansen i kommunalbestyrelsen

Efter Allan Holsts bortgang fredag den 6. marts godkendte kommunalbestyrelsen på deres møde onsdag den 1. april, at Socialdemokratiets Ole Hansen indtræder i kommunalbestyrelsen. Læs mere

Lokalpolitikken fortsætter

Den særlige situation med restriktioner, der skal forhindre smitte med coronavirus, har også givet udfordringer for lokalpolitikere rundt om i landet. Læs mere

Opsparede midler lægges i kassen

En enig kommunalbestyrelse valgte på deres møde den 1. april at lægge alle opsparede midler – det såkaldt mindreforbrug, som enkelte institutioner og områder i Dragør Kommune havde sidste år, i kommunekassen. Læs mere

Tredje uge med corona-(s)tilstand

Den fortsatte nedlukning af Danmark sætter sit præg på dagliglivet i Dragør. Men ud over at huske at holde afstand er det også vigtigt at huske at støtte op om det lokale erhvervsliv – så de også er her på den anden side af coronakrisen Læs mere

Hjælp til kriseramte virksomheder

Oplever virksomheden bump på vejen som følge af corona-krisen? Erhvervshuset står klar til at hjælpe virksomhederne Læs mere

Nedgangen i flyvninger får konsekvenser. Foto: HAS.

Coronavirussens indvirkning på Drag­ør

(Opdateret 18. marts kl. 12.41) Også i Drag­ør sætter coronavirussen sit præg på dagligdagen. Meget er lukket og arrangementer aflyst eller udsat, men dagligvarebutikkerne holder åbent. Og meldingen herfra lyder, at der er ikke er nogen fødevarekrise – ingen kommer til at sulte. Læs mere

Fokus på indbrud

Politiet har særligt fokus på at få nedbragt antallet af indbrud i Dragør. Og borgerne kan hjælpe hinanden gennem forebyggelse Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk